วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ภาพในหลวง (รัชกาลที่ 9)
ภาพรัชการที่ 9 รวมถึงเฉลิมฉลอง ราชสมบัติ
http://www.belovedking.com/